خرید کود

خرید کود توسط جمال منصوری جهت احیای زمین کشاورزیش

20,500,009 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

پیشرفت

20,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۷ مهر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.