خرید کود

خرید کود توسط نبهان منصوری جهت احیای زمین کشاورزیش

28,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

پیشرفت

28,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۷ مهر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.