خرید کود

خرید کود توسط عبدالله منصوری جهت احیای زمین کشاورزیش

40,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

پیشرفت

40,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۰ مهر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.