تجهیز سوپرمارکت

تجهیز سوپرمارکت

50,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

پیشرفت

50,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۳ مهر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.