کشت کنجد

خرید تجهیزات و ملزومات برای کاشت کنجد

70,499,360 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

101%

پیشرفت

بیش از 70,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۹ شهریور ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.