ایپا

ایپــــا

ایپا بنیاد نیکوکاری و غیرانتفاعی است که با هدف فقرزدایی، توانمندسازی، ایجاد شغل، توسعه پایدار، کمک به مناطق محروم و توسعه روستاها تأسیـس شده است. فعالیت ایپا در سطـح ملی است. بنیاد ایپا، ضمن ارتقای مسائل زیربنایی و زیرساختی در روستاها، با هدف کمک به مناطق محروم، با آموزش، مشاوره و ارائه تسهیـلات به رشد تک تک خانواده‌های کم درامد مناطق محروم کمک می‌کند تا بتواند حیـات روستاها و در نتیجه حیات ایران را رونق بخشد. ما در ایپا برای کمک به مناطق محروم، هدفمون این نیست که در جیب هموطنمون، برادران و خواهران و کودکانمان پول بگذاریم یا کاری کنیم تا درد فقر و نداری را برایش قابل تحمل‌تر کنیم، بلکه تلاش ما بر این است که با آموزش در مناطق محروم، مشاوره، اشتغال زایی در مناطق محروم و اقدامات زیرساختی، کاری بکنیم که هموطنمون دستش توی جیب خودش باشد، چرخه فقرش را از بین ببریم و فردای زیباتر و پر امیدتری بسازیم.

راه های کمک به مناطق محروم

وام دهید

تاثیرگذار کمک کنید...

اختر آباد

روستایی در نزدیکی تهران ...

دهستان اخترآباد، از توابع شهرستان ملارد، با وجود نزدیکی به پایتخت، جزء مناطق محروم به شمار می‌رود و دارای محرومیت نمره ۶ می‌باشد و طی سال‌های اخیر از ۴۲ روستا، تقریبا ۲۷ روستا خالی از سکنه شده‌اند. دهستان اخترآباد به لحاظ بافت طبیعی و جغرافیایی بخشی از مناطق نیمه خشک ایران است، طبق مطالعات کارشناسی انجام شده، یکی از کانون‌های اصلی فرسایش خاک و تولید گرد و غبار و ریزگرد در شهر تهران است ...

آخرین اخبار


شبکه های اجتماعی